Nieuws 2018

Vlaamse binnenvaart breekt alle records

gepost op 15.01.18

Het goederentransport over de Vlaamse waterwegen kende in 2017 een absoluut recordjaar. Er werd ruim 72 miljoen ton goederen vervoerd via de binnenvaart. Dat is een stijging van 6,5% ten aanzien van 2016. Ook het containervervoer noteerde met 823.502 containers opnieuw een historisch record. “Topcijfers”, vindt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. “Elke vracht die vervoerd wordt over het water, moet niet meer over de weg. Als de binnenvaart 6,5% groeit, dan betekent dat 175.815 vrachtwagens minder. En er is nóg veel plaats op de watersnelweg. Tegen 2030 moet de binnenvaart instaan voor 20% van al het goederenvervoer”.

Zeescheldebekken zet zich schrap voor stormtij

gepost op 04.01.18

De Schelde en haar zijrivieren krijgen op woensdag 3 januari vanaf de namiddag te kampen met sterk verhoogde waterpeilen. De voorspellingen gaan uit van een gevaarlijk stormtij: de combinatie van springtij en een noordwesterstorm op de Noordzee. En dat gaat gepaard met hoge waterstanden. Een keten van gecontroleerde overstromingsgebieden van het Sigmaplan is klaar om overtollig rivierwater op te vangen en wateroverlast zoveel mogelijk te vermijden.

Lees het volledige persbericht in de bijlage.

20180103_Persbericht_Zeescheldebekkenzetzichschrapvoorstormtij_def.pdf

langdurige stremming op de Leie en het kanaal Roeselare -Leie in juni 2018

gepost op 02.01.18

Vanaf vrijdagavond 8 juni 2018 tot en met zondagavond 17 juni 2018 wordt er gewerkt aan de nieuwe sluis van Harelbeke. Tegelijkertijd worden er grootschalige onderhoudswerken uitgevoerd aan de sluizen in Ooigem en Menen. Ter hoogte van deze drie sluizen is de vaarweg volledig onderbroken voor alle waterwegverkeer.