Herstellingswerken kleine sluis in Evergem - laatste stand van zaken

gepost op 12.12.18

De werken zijn moeilijk en complex en duren daardoor langer dan voorzien. De herstelmethode wordt, na de vaststelling van technische moeilijkheden op terrein, herbekeken, herrekend en voorbereid. Vermoedelijk worden de herstellingswerken op terrein begin volgend 2019 verdergezet. 


Welke herstellingswerken werden er sindsdien uitgevoerd?

Voor de herstellingswerken aan de deur en de kabels konden worden opgestart, was het noodzakelijk om eerst al het asbesthoudend materiaal uit het portiek te verwijderen.  De werken werden uitgevoerd door een gespecialiseerde firma. Het weghalen van dit materiaal was niet evident en de werken duurden dan ook langer dan voorzien.

Vervolgens werd de elektromechanische uitrusting volledig ontmanteld. Daarbij kwam aan het licht dat de beschadiging zo groot was dat bepaalde onderdelen niet meer hersteld konden worden. Het opstarten van de vernieuwingswerken vroeg de nodige tijd en ook de werken zelf verliepen niet van een leien dakje. Er werd een bijkomend probleem vastgesteld aan de dragende structuur onder de elektromechanische uitrusting. Voor dit probleem wordt momenteel hard gewerkt aan een herstelmethode. Van zodra het nieuwe ontwerp klaar is, worden de nodige onderdelen besteld. Rekening houdend met de levertermijn van verschillende onderdelen is het mogelijk dat de herstelling zelf pas begin 2019 kan opgestart worden.

 Hoe lang zullen de werken nog duren?

Als de volgende stappen (ontwerp, berekening, bestelling onderdelen, herstellingswerken op terrein en testen) vlot op elkaar kunnen volgen dan kan de kleine sluis aansluitend op de werken begin 2019 opnieuw ingezet worden, maar dan wel beperkt. Beperkt omdat er in maart 2019 nog een droogzetting van de kleine sluis gepland staat. Tijdens deze droogzetting wordt er gewerkt aan de puntdeuren en wordt de hefdeur verder afgeregeld. Tussen het einde van de herstellingswerken, vermoedelijk begin 2019, en de droogzetting, in maart 2019, zal de kleine sluis dus enkel gebruikt worden op momenten dat de grote sluis buiten dienst is door bijvoorbeeld een onvoorziene technische panne of onderhoudswerken (zoals het ruimen van de deurnissen). Helaas was het technisch niet mogelijk om deze herstellingswerken aan de hefdeur en de renovatiewerken aan de puntdeuren te combineren.