Over de vereniging

Wat kan onze vereniging u aanbieden

Wij zijn een Vereniging die als spreekbuis optreedt voor de industriële en commerciële gebruikers van de waterwegen. De waterwegen worden in Vlaanderen beheerd door de Vlaamse Waterweg NV . Door het afsluiten van een samenwerkingsakkoord met de Vlaamse Waterweg NV verwierf onze vereniging een unieke positie als belangenvereniging voor de watergebonden bedrijven binnen het ambtsgebied van dat agentschap.

Wat zijn onze doelstellingen  

De vereniging vertegenwoordigt en verdedigt de belangen van de economische gebruikers en “stakeholders” van de waterweg. Door onze nauwe samenwerking met  de Vlaamse Waterweg kunnen wij eventuele problemen snel en accuraat tot het hoogste niveau aankaarten. De vereniging heeft een belangrijke ombudsfunctie. Met name kunnen de leden bij ons terecht om individuele problemen te vergelijken en/of te toetsen aan de ervaringen van collega’s. Alsook kaarten wij eventuele knelpunten  anoniem of veralgemeend aan bij het betrokken Agentschap en/of bij de desbetreffende overheid.

Wie zijn wij 

De voorzitter van onze raad van bestuur die tweemaandelijks bijeenkomt, is Dhr Patrick Degryse. De Raad van Bestuur is samengesteld uit de volgende leden: Dhr Geert Bogaert, Dhr Paul Denayer,  Dhr Richard Clijsters, Dhr Geert Keeris, Dhr Ivo Pallemans, Dhr Danny Van den Berghe, Dhr Johan Verhelst, Dhr Dirk Ponnet.

Jaarlijks organiseert onze vereniging in samenwerking met de Vlaamse Waterweg een economische missie naar een buitenlands havengebied voor binnenvaart of Short Sea Shipping. Deze reizen mogen rekenen op een ruime deelname van bedrijfsleiders enerzijds en bestuurders van de Vlaamse Waterweg anderzijds.